PROHLÁŠENÍ o zpracování osobních údajů podle GDPR

Sportovní krasobruslařský klub Mariánské Lázně z. s., se sídlem Nejdlova 925/2, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 27041620 tímto p r o h l a š u j e, že při své činnosti a také provozu své webové prezentace (http://skkmarianskelazne.cz) nakládá s osobními údaji fyzických osob v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zavazuje se v rámci platné právní úpravy respektovat toto nařízení. Webové stránky sdružení Sportovní krasobruslařský klub Mariánské Lázně z. s, slouží pouze k informačnímu účelu. Neshromažďují žádná osobní data uživatelů, nemají statistiky, rozesílač nabídek ani formuláře. Soubory cookies jsou funkční nikoli marketingové, proto jsou vaše osobní data chráněna.